Sprawdzaj CV przed wysłaniem do pracodawcy

Jedną z najistotniejszych rzeczy przy szukaniu nowego zajęcia jest opracowanie właściwych dokumentów. W CV przedstawiamy nowej firmie przebieg wcześniejszej kariery zawodowej i osobiste doświadczenie. Natomiast list motywacyjny ma za zadanie przedstawić nasze powody i motywację, dla których mamy zamiar znaleźć nową posadę. Od poziomu napisanych dokumentów zależy bardzo dużo, ponieważ na podstawie nich z reguły są zapraszane osoby na rozmowę. Z tego też powodu, zanim wyślemy do pracodawcy CV i list motywacyjny, bezwzględnie posprawdzajmy, czy z nimi wszystko jest w porządku, ponieważ od tego często zależy zaproszenie na rozmowę.